Kontrollplatten Typ 520

DIN 876/1

Kontrollplatten aus Grauguss, DIN 876/1, eng geschabt, Rippenkonstruktion
Back to Top