Stahlbandmaße Typ 454

EG Klasse II

Stahlbandmaße „CHESTERMAN“ EG Klasse II, DIN 2768
Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 150 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 150 mm

EUR 2,60

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 300 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 300 mm

EUR 3,20

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 300 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 300 mm

EUR 3,50

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 500 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 500 mm

EUR 3,50

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 500 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 500 mm

EUR 7,70

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 1000 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 1000 mm

EUR 8,40

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 1000 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 1000 mm

EUR 14,00

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 2000 mm

Stahlbandmaße Typ 454, Messbereich 2000 mm

EUR 28,00

zzgl. 19 % USt zzgl. Versandkosten

rostfrei, Teilung geätzt

Zum Artikel
Back to Top